Founded in 1988, the Archaeology Department is celebrating 29 years of teaching and research. This website presents our staff, our programs, and our research projects. We welcome your interest.

back forth

Arkeoloji Bölümü 1988 yılında kurulmuştur. Bölüm öğretim ve araştırma alanlarında 29. yılını kutluyor. Bu site ekibimizi, programlarımızı ve araştırma projelerimizi tanıtmak amacıyla hazırlandı. İlginize teşekkür ederiz.

Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr