Yan Dal Programı

Günümüzde arkeoloji, heyecan verici, çok taraflı bir alandır. Sanat, mimari ve tarih alanlarına olan geleneksel yaklaşımlar artik sosyal bilimlerin sağladığı teorik yönelimler ve doğa bilimlerinin analitik katkıları ile desteklenmektedir. Bu yüzden arkeoloji eğitimi, kişiye yayıncılık, turizm, hukuk, işletme ve finans, uluslar arası ilişkiler, kamu hizmeti, iletişim kültürel miras yönetimi ve müze yöneticiliği gibi alanlarda faydalı bir altyapı sağlar. Arkeoloji yan dal programı, öğrencilerin gelecek uğraşıları için gereken niteliklerini geliştirme ve geçmişin büyüleyici ve dinamik dünyasına yelken açma fırsatı verir.

Program toplamda 6 dersten (18 kredi) oluşmaktadır. Aşağıdaki dört ders zorunludur (herhangi bir sıralamada alınabilir):

HART 111: Arkeolojiye Giriş
HART 208: Roma Sanatı ve Arkeolojisi
HART 219: Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na Anadolu Arkeolojisi
HART 227: Yunan Arkeolojisi

Yan dal danışmanının onayı ile bölümün zengin katalogundan iki ders daha seçilmelidir.

Yan dal programına kayıt, öğrencinin üçüncü, dördüncü veya beşinci yarıyılında herhangi bir zamanda yapılabilir. Genel not ortalaması en az 3.0 olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için üniversitenin Yan Dal Programları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr