Uygulama ve Staj

Arkeoloji eğitiminde kuramsal derslerin yanısıra öğrencilerin öğrendiklerini uygulama ve pratik kazanmalarını sağlamak yönünde de çok farklı olanaklar mevcuttur. Bu amaçla, ülkemizdeki müze ve ören yerlerine düzenli olarak tematik geziler yapılmakta ve gerektiğinde de öğrencilerin ülkemizde, başka eğitim kurumlarınca yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalarına katılmaları teşvik edilmektedir. Bilkent Üniversitesi'nin ve diğer kuruluşların maddi destekleri ile, bölümümüz öğretim elemanları tarafından eğitimin tatile girdiği süreç olan yaz aylarında Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında, Doç. Dr. İlknur Özgen tarafından yürütülen Antalya yakınlarındaki Hacımusalar / Elmalı ve Doç. Dr. Marie-Henriette Gates başkanlığında sürdürülen Hatay ilindeki Kinet Höyük kazıları vardır. Bununla birlikte, öğretim üyeleri, müze stajı, uygulamalı arazi eğitim okulları, yaz okulları gibi Türkiye'deki ve yurt dışındaki diğer olanaklar için her zaman öneride bulunmaya hazırdır. Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin söz konusu arkeolojik etkinliklere aktif olarak katılmaları, staj yapmaları sağlanarak, eğitimleri boyunca kazandıkları teorik bilgileri uygulamaları hedeflenmektedir.

Bilkent Üniversitesi'ndeki Eğitim ile Kazanılan Beceriler
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr