Programın Amacı ve Kapsadığı Alanlar

Arkeoloji Bölümü'nün amacı, öğrencinin eskiçağ medeniyetleri ve kültürleri hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Esas anlamda Anadolu tarihi ve arkeolojisi üzerinde odaklanılsa da bunun yanısıra Anadolu'ya komşu olan, Orta ve Doğu Akdeniz, Mısır, Yakın Doğu gibi bölgelerin kültürleri de bu dört yıllık eğitim dahilinde irdelenmektedir. Tarihsel sınırlar ise prehistorik çağlardan başlayıp Orta Çağlar'a (Bizans ve İslam Sanatı gibi) kadar uzanmaktadır.

Arkeoloji Eğitim Süreci ve Dersler
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr