Ölü Diller ve Gereği

Arkeoloji bilim dalında, eski kültürlerin yaşayışını, değişimini, ve dünyasını anlayabilmek için bunların yarattıkları yazılı belgelerin de okunabilmesi şarttır. Bunu sağlamak için de iki yıllık ölü diller üzerine dil ve yazım kurallarını, eldeki metinler ile irdeleyen dersler mevcuttur. Öğrenci, kendi ilgi alanı çerçevesinde Eski Yunanca, Latince veya Akkadca dillerinden herhangi birisini seçerek bu eksiğini kapatma olanağı bulabilmektedir.

Modern Dil Eğitimi
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr