Modern Dil Eğitimi

Arkeoloji bilim dalında literatürün büyük bir kısmı Türkçe değil, yabancı dillerde kaleme alınmıştır. Türkçe kaynaklar olsa bile her halukarda konu ile ilgili başka dillerde yazılan çalışmaların takip edilmesi, anlaşılması, değerlendirilmesi ve kullanılması 'olmazsa olmaz' bir profesyonellik gereğidir. Bu nedenle, öğrencilerimizin sahip olduğu İngilizce'nin yanısıra ikinci, ve hatta üçüncü bir yabancı dili okuyacak düzeyde bilmeleri, kendilerini eşitleri karşısında farklı bir konuma getirmekte ve onları 'uluslararası' yapmakta ve sonuçta daha donanımlı kılmaktadır. Bunu sağlamak için de programımıza katılanların üniversite bünyesinde sunulan yabancı dil kurslarını almalarını desteklemekte, ve sonuçta bunları da toplam eğitim kredileri içinde saymaktayız. Ancak söz konusu modern dil derslerinin alınması zorunlu değildir.

Üniversite Çapında Alınabilecek Dersler
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr