Dört Yıllık Lisans Programı

Arkeoloji bölümünün Lisans programı arkeoloji, eski çağ tarihi, eski ve orta çağ sanatı ve mimarisi üzerine kapsamlı bir eğitim sağlamayı amaçlar. Farklı örnekler incelense de programın ana ilgi alanı Türkiye ve komşularıdır. Programda sunulan dersler hem akademik hem de pratik bilgileri kapsarken, ders içerikleri arkeolojik ören yeri ve müze gezileri ile desteklenmektedir. Ek olarak öğrenciler, yaz aylarında üniversite ya da başka kurumlar tarafından desteklenen araştırma ve kazı projelerine katılmaya veya müzeler ve benzeri kültürel kurumlarda staj yapmaya teşvik edilirler.

Programın ilk iki yılında öğrenciler metot ve teori, sanat ve mimarlık tarihi, Akdeniz ve Yakın Doğu coğrafyası ve uygarlıkları gibi Arkeolojinin ana başlıkları ile tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bu temelin üzerine daha özel ve ayrıntılı konularda dersler bulunmaktadır. Zorunlu derslere ek olarak, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına uygun seçmeli dersler alma olanakları vardır. Bunların dışında program genellikle ikinci ve üçüncü yıllarda alınan dört dönemlik zorunlu antik dil (Eski Yunanca veya Latince) dersi, ayrıca kazılar ve yüzey araştırmaları için faydalı yetenekler kazandıran Arkeolojik çizim ve planlama dersleri içermektedir.

Programın sonunda öğrenciler, tarih öncesi çağlardan orta çağa uzanan bir periyotta, Akdeniz ve Avrupa sanatı ve arkeolojisi konularında geniş bir bilgi birikimiyle beraber Anadolu'daki ören yerleri, anıtlar ve bölgenin kültürel tarihi konusunda bilinçlenerek mezun olurlar.

Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: zimmerbilkent.edu.tr