Tumay Asena

Girişimci, CEO

Bu sayfanın Türkçe çevirisi Mart 2017 itibarı ile eklenecektir. Şimdi Tümay Asena'nın İngilizce sayfasını okuyabilirsiniz.