Burcu Erciyas

Arkeolog / Öğretim Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şu anda hangi işle uğraşıyorsunuz?

Şu anda arkeolog/öğretim üyesiyim.

Farklı mesleklerle uğraştınız mı?

Hayır, uğraşmadım.

Bu mesleği (ya da meslekleri) seçerken nelere dikkat ettiniz?

Aklımda sadece arkeoloji vardı, tek tercih yaparak Bilkent Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'ne girdim. En önemli kriter bölümün İngilizce eğitim veriyor olması idi, ilk günden itibaren yurtdışında yüksek öğrenim hedefim vardı.

Arkeoloji Bölümü'nde yaşadığınız deneyimler mesleki hayatınıza nasıl bir katkıda bulundu?

Hocalarımdan çok şey öğrendim, yalnızca arkeoloji alanında değil meslek etiği anlamında da katkıları büyük oldu, o öğretiler benim meslek hayatımışekillendiren önemli etkenler arasında sayılabilir. Bölümün düzenlediği bir gezi kuram ile pratiği bağdaştırabilmeme yardımcı oldu.

Arkeoloji Bölümü'nün hangi özelliklerinden gerçekten memnun kaldınız?

Arkeoloji bölümünün en çok ders çeşitliliğinden memnun kaldım, yalnız ben 1994 mezunuyum, o zamanlar ders programları biraz daha farklı idi. Biz Jeoarkeoloji ve Konservasyon gibi disiplinlerarasıalanlarda da dersler aldık. Yine de Mısır'dan Antik Yunan'a, Rönesans'tan Kuramsal Arkeolojiye o kadar farklı alanda eğitim aldık, tartışmalara katıldık ki bana göre oldukça iyi bir altyapı oluşturabildik. Bir yandan Van Gogh kritiği yaparken diğer yandan Mari'deki sarayı tartıştık. Dil eğitimi de önemliydi (Latince altyapısı ile ABD'ye gittim).

Arkeoloji okumayı düşünen lise çağındaki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Mesleğini çok seven ve sürdüren biri olarak Arkeoloji eğitimini tavsiye ederim, ancak kararlılık ve özverinin önemini de vurgulamadan geçemem.