Bilkent Üniversitesi'ndeki Eğitim ile Kazanılan Beceriler

Kurumumuzda öğrenciye verilen eğitim çok farklı yüzlere sahiptir. Başlangıçta konferanslar şeklinde geçen derslerin yanısıra öğrenciler, düzenli olarak dersleri ile ilgili temel kaynakları okumakta, yazılı ve sözlü ödevler hazırlamakta ve böylece de inceleme araştırma becerilerini geliştirmektedirler. Böyle bir uygulamanın öğrenciye sağladığı katkı şüphesiz sadece bilgi ve birikim değildir. Kişi aynı zamanda eğitmenin yardımları ve yol göstericiliği ile yalnızca arkeoloji ile sınırlı olmayan konularda bilgiyi derleme, onları özümseme, eleştirel bakış kazanma ve belli bir zaman süresi içinde de kendisinden bekleneni yazılı ya da sözlü olarak ifade etmeyi öğrenmektedir. Öğrenci bu sayede araştırma yöntemi ve disiplini kazanmakta ve sonuçta mezuniyetinin ardından hangi alanda çalışırsa çalışsın belli bir olgunluğa, birikime ve yeteneğe sahip olma şansını elde etmektedir.

Arkeolog Olmak Nedir ve Bir Arkeologun Yaşam Biçimi Nasıldır?
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr