Arkeoloji Eğitim Süreci ve Dersler

Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji programında lisans eğitimi toplam dört yıllıktır. Programdaki temel dersler büyük çapta yukarıda belirtilen temel konular ile örtüşürler. Arkeolojinin başka bilim dalları ile kurduğu ilişkileri ve bunlardan sağladığı katkıları göz önüne aldığımızda eğitimin boyutu da alışıldık normların dışına çıkmaktadır. Eğitim süresince alışıldık ve beklenilen arkeoloji ağırlıklı temel derslerin yanısıra tarih, coğrafya, kültürel ve fiziki antropoloji konularında da dersler sunulmaktadır. Ayrıca temel bilimlerin de arkeolojiye sağladığı yeni açılımları göz önünde bulundurarak 'Fen Bilimleri ve Arkeoloji' gibi derslerin eğitim kapsamına alınması gereğine inanılmıştır. Özellikle kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin ya da yapıların çizimlerinin nasıl gerçekleştiğini bilmek ve öğrenmek amacıyla 'Arkeolojide Çizim' adında hem kuramsal hem de uygulamalı bir ders de programda yer almaktadır. Bu derste öğrenciler, obje ve plan çizimi ve yüzey araştırması tekniklerini ve bunların sağladığı katkıları değerlendirmekte, öğrenmekte ve pratik olarak da uygulamaktadırlar. Ayrıca 'Müzecilik ve Kültürel Mirasın Korunması' gibi dersler ile öğrencilerimiz, Türkiye'nin sahip olduğu zengin mirası ne şekilde gelecek nesillere aktarma, bu konularda nasıl projeler gerçekleştirme zorunda olduğumuzu irdeleme fırsatı bulmakta; bu konuda başka ülkelerde yürütülen uygulamaları inceleyip aslında ülkemizde büyük çapta gözardı edilen bu alanda birikim sahibi olma şansını yakalamaktadırlar.

Niçin Böyle Bir Eğitim Tarzı?
Bilkent University Main Campus
FHL Building Room H-149
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY
PHONE: +90 (312) 290 1934
FAX: +90 (312) 290 1075
EMAIL: tezgorbilkent.edu.tr